ADRES //
ul. Harfowa 13
80-298 Gdańsk

Cele Fundacji

Celem Fundacji Krok przed Rakiem jest:

– prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej,

– działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych,

– promocji zdrowia w zakresie onkologii.

 

Zarząd

Maciej Gulczyński – Prezes Zarządu Fundacji

Maciej Gulczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Studiów Podyplomowych SGH w Warszawie. W swojej karierze zawodowej przepracował wiele lat w międzynarodowej korporacji związanej z branżą techniczną. Od stycznia 2009 roku jest Prezesem Zarządu firmy MH Automatyka w Gdańsku.


Dokumenty

 

 

Wesprzyj Fundację

Fundacja powstała w odpowiedzi na potrzeby osób poszukujących wsparcia oraz informacji o nowych metodach diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy oraz raka prostaty.